Kam vyhodit elektroodpad

Elektroodpad můžete vyhodit na určených sběrných místech – jsou zřizovány obcemi a městy i institucemi, popřípadě můžete využít speciálních kontejnerů pro elektroodpad. Tyto kontejnery a další sběrná místa najdete například na recyklačních dvorech, ve sběrných dvorech nebo v obchodech s elektronikou. Zřídili jste takové sběrné místo nebo jej potřebujete zřídit? Kontaktujte nás a takový elektroodpad vám pomůžeme dle norem EU odvést a zlikvidovat.

V některých obcích mohou být také organizovány pravidelné sběry elektroodpadu, kdy bude možné elektroodpad předat přímo zaměstnancům sběrných míst, ze kterých jej pak naše společnost pomáhá odvážet.

Založení a správa sběrného místa na elektroodpad vyžaduje určité kroky a plánování. Jungerona s.r.o. pomůže v této oblasti zejména s:

  • Poskytneme sběrné kontejnery: Kontaktujte nás – jsme specializovaná společnost na nakládání s elektroodpadem a poskytneme kontejnery pro sběr elektroodpadu. Tyto kontejnery by měly být označeny jako kontejnery pro elektroodpad a měly by být umístěny na bezpečném místě.
  • Zabezpečíme pravidelný sběr elektroodpadu od sběrného místa do našeho specializovaného zařízení na recyklaci elektroodpadu.

Je důležité dodržovat všechny normy a předpisy týkající se nakládání s elektroodpadem při založení sběrného místa, abyste minimalizovali negativní dopad na životní prostředí a zdraví lidí.

Je důležité nevyhazovat elektroodpad do běžného odpadu, protože obsahuje mnoho nebezpečných a škodlivých látek, jako jsou těžké kovy, chemické látky a plastické materiály, které mohou být velmi škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví, pokud se dostanou do běžného odpadu. Například baterie a akumulátory obsahují kovy, jako rtuť, olovo, kadmium a lithiové sloučeniny, které jsou velmi toxické pro zdraví a životní prostředí. Pokud se tyto látky dostanou do běžného odpadu, mohou způsobit znečištění vody a půdy.

Dále, mnoho součástek elektrospotřebičů je tvořeno plastem, který může být recyklován a znovu použit. Pokud se elektroodpad dostane do běžného odpadu, tyto materiály jsou ztraceny a nelze je recyklovat. Proto je důležité, abychom elektroodpad oddělovali od běžného odpadu a odevzdávali ho na sběrných místech, kde bude zpracován v souladu s příslušnými zákony a normami pro ochranu životního prostředí ČR a EU.

SBĚR ELEKTRONICKÉHO ODPADU A RECYKLACE POČÍTAČŮ

Máte-li zájem o naši nabídku v tomto ohledu, kontaktujte nás na +420 725 985 267
info@b2brecyklace.cz

Kontaktujte nás

DORUČENÍ ODPADU KURÝREM NA DODACÍ ADRESU:

Kdykoliv 24h

CENTRUM LOGISTIKY

Kontakty, dotazy, objednávky:

Jungerona s.r.o.

+420 602 103 985 
+420 725 985 267

info@b2brecyklace.cz

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI

Adresu

Staroměstská 534, 
Staré Město, 
739 61 Třinec

Vedoucí projektu

+420 724 190 744
kontakt@b2brecyklace.cz

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Srdce.