VÝKUPUJEME ŽELEZNÝ ŠROT – ZAJIŠŤUJEME SBĚR ELEKTROODPADU V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII JIŽ 20 LET

Naše nabídka je určena m.in. společnosti a instituce, které produkují elektrický odpad. Máme hákové kontejnery, portálové kontejnery, dodávky s výtahy a kamiony s povolením pro mezinárodní přepravu odpadu.

VÝKUPUJEME ŽELEZNÝ ŠROT – ZAJIŠŤUJEME SBĚR ELEKTROODPADU V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII JIŽ 20 LET

Naše nabídka a služby jsou určeny mimo jiné pro společnosti a instituce, které produkují elektrický odpad. Disponujeme hákovými, portálovými kontejnery, dodávkami s výtahy a kamiony s povolením pro mezinárodní přepravu odpadu.

ZAJIŠŤUJEME SBĚR ELEKTROODPADU I VÝKUPU ŽELEZNÉHO ŠROTU V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE I V EVROPSKÉ UNII JIŽ VÍCE JAK 20 LET

TUN ELEKTRONICKÉHO ODPADU ZPRACOVÁNO

DNÍ - PRŮMĚRNÁ ČEKACÍ DOBA SVOZ

%

SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

VIDEO: UKÁZKA VYZVEDNUTÍ ELEKTRICKÉHO ODPADU NA ODBĚRNÉM MÍSTĚ A ODKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU

RECYKLACE ELEKTROODPADU

Zabýváme se sběrem a likvidací elektrických zařízení a strojů. Z hlediska ochrany životního prostředí jde o velmi důležitou a potřebnou službu. Elektroodpad, který nemůže dosáhnout běžných odpadkových kontejnerů, je nutné pečlivě zajistit – popř. i odborně demontovat, šetrně převézt a sešrotovat / zlikvidovat tak, aby se do půdy a okolí nedostaly žádné nebezpečné látky. Provádíme odborné oddělení jednotlivých součástí i jejich mechanické zpracování. Demontáž zařízení pak umožňuje efektivnější a řádnou likvidaci, kdy každý díl je odstraněn pro něj vhodným a bezpečným způsobem a následně zlikvidován.

Naše nabídka je určena především B2B sektoru – sbíráme elektrické odpadky od firem i státních institucí včetně měst i vesnic. Jsme schopni přepravovat odpadky z celé České republiky a pro zájemce také z území střední Evropy. Po stanovení vhodné lhůty a podmínek se naši zaměstnanci postarají o likvidaci elektrických zařízení pomocí specializovaného vybavení a vozidel vybavených speciálními výtahy a kontejnery.

 

CO JE ELEKTROODPAD?
Jde o elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.
Elektroodpad podrobněji>>

 

Jak se recykluje elektroodpad?
Základem recyklace elektroodpadu je roztřídění a oddělení jednotlivých materiálů z elektrospotřebiče.
Více o recyklaci elektroodpadu>>

 

B2B výkup železného šrotu
Maximální zisk pro vaši firmu. Jste firmou, městem nebo institucí, která se potýká s velkými množstvími železného šrotu, a hledáte způsoby, jak maximalizovat zisk při jeho prodeji i efektivní a opakovaný odvoz a likvidaci? V tom případě je tento článek pro vás. Za Jungerona s.r.o. vám pomůžeme tuto problematiku vyřešit a přinášíme tipy a strategie, jak efektivně a výnosně B2B likvidovat železný šrot.

POUŽITÍ ELEKTROODPADOVÉHO MÍSTA SBĚRU ODPADKŮ

Provozujeme sběrné místo pro elektroniku, kde jsou uloženy všechny druhy odpadu: rozbité chladničky, televizory, telefony atd. Zákazníci zde odkládají zařízení, která již nejsou funkční nebo jsou opotřebovaná. Zajišťujeme tu recyklaci v souladu se všemi právními normami Evropské Unie. Staráme se o spokojenost zákazníků, dáváme odpadu „druhý život“ efektivním a bezpečným způsobem.

B2B Nabídka pro společnosti a státní instituce navíc zahrnuje výkup elektromotorů a výkup měděných a hliníkových kabelů. Jsme otevřeni jakékoliv spolupráci, proto obsloužíme každého – i v malých množstvích či jednotkách. Pro větší množství odpadu zajišťujeme bezplatný sběr elektrických odpadků. Těšíme se na spolupráci!

Elektrické nebo elektronické zařízení (dále jen “elektrozařízení“) je zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud.

 

Kam vyhodit elektroodpad
Elektroodpad můžete vyhodit na určených sběrných místech – jsou zřizovány obcemi a městy i institucemi, popřípadě můžete využít speciálních kontejnerů pro elektroodpad.
Kam vyhodit podrobněji>>

 

Odvoz elektroodpadu
Je důležité vybrat si společnost, která splňuje všechny potřebné normy a předpisy týkající se nakládání s elektroodpadem a minimalizuje jeho dopad na životní prostředí.
Odvoz elektroodpadu podrobněji>>

Kontaktujte nás

DORUČENÍ ODPADU KURÝREM NA DODACÍ ADRESU:

Kdykoliv 24h

CENTRUM LOGISTIKY

Kontakty, dotazy, objednávky:

Jungerona s.r.o.

+420 602 103 985 
+420 725 985 267

info@b2brecyklace.cz

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI

Adresu

Staroměstská 534, 
Staré Město, 
739 61 Třinec

Vedoucí projektu

+420 724 190 744
kontakt@b2brecyklace.cz

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Pohár.