Odvoz elektroodpadu

Je důležité vybrat si společnost, která splňuje všechny potřebné normy a předpisy týkající se nakládání s elektroodpadem a minimalizuje jeho dopad na životní prostředí. Jungerona s.r.o. disponuje všemi potřebnými náležitostmi, aby pro vás mohla pravidelně i nárazově elektroodpad nejen odvážet, ale i dle norem a předpisů, jej na určených místech i likvidovat.

Odpovídáme za recyklaci. To zahrnuje oddělení a třídění různých druhů elektroodpadu, aby se minimalizovalo riziko pro životní prostředí a aby byly zachovány cenné suroviny. Elektroodpad sledujeme od jeho vzniku až po jeho zpracování a likvidaci. To zahrnuje záznamy o množství a druhu elektroodpadu a o tom, jak byl zpracován a kam byl přepraven a to včetně řádného skladování, aby se minimalizovalo riziko poškození a nebezpečí pro životní prostředí. To zahrnuje správné označování a balení elektroodpadu a použití příslušného vybavení pro jeho přepravu. Všechny tyto podpůrné kroky splňují legislativu EU, která stanovuje minimální standardy pro nakládání s odpady, včetně elektroodpadu. Tyto předpisy zahrnují směrnici EU o odpadech z elektrozařízení a další právní předpisy a směrnice atd.

Proces nakládání a odvozu elektroodpadu ze sběrného místa může být různý v závislosti na konkrétních podmínkách a požadavcích daného sběrného místa a společnosti, která odpovídá za odvoz a recyklaci elektroodpadu. Nicméně, obecně platí následující kroky:

  • Sběr elektroodpadu: Elektroodpad je přijímán ve sběrném místě, kde jsou zákazníci vyzváni, aby odložili své staré a nepotřebné elektrospotřebiče a další elektronické zařízení.
  • Třídění a kategorizace elektroodpadu: Po přijetí elektroodpadu se společnost, která odpovídá za sběr, třídí a kategorizuje odpad podle druhu a stupně znečištění.
  • Označování elektroodpadu: Elektroodpad je označen pro identifikaci a sledování v průběhu procesu nakládání s ním.
  • Přeprava elektroodpadu: Elektroodpad je naložen na speciální vozidlo pro přepravu odpadů a převezen na zařízení pro zpracování elektroodpadu.
  • Recyklace elektroodpadu: Elektroodpad je zpracován a recyklován v souladu s platnými předpisy a směrnicemi EU. To zahrnuje oddělení a třídění různých druhů elektroodpadu, aby se minimalizovalo riziko pro životní prostředí a aby byly zachovány cenné suroviny.
  • Likvidace elektroodpadu: Jakmile je elektroodpad zpracován a recyklován, zbytky jsou odvezeny na odpadové skládky nebo na další zpracování v souladu s platnými předpisy.
  • Sledování elektroodpadu: Celý proces nakládání s elektroodpadem je pečlivě sledován a zaznamenáván pro identifikaci a sledování v průběhu celého procesu nakládání s elektroodpadem.

Je důležité mít na paměti, že proces nakládání a odvozu elektroodpadu se může lišit v závislosti na místních zákonech a předpisech. Kontaktujte nás, Jungerona s.r.o. vám pomůže s odvozem i likvidací elektroodpadu včetně obsluhy sběrného místa.

SBĚR ELEKTRONICKÉHO ODPADU A RECYKLACE POČÍTAČŮ

Máte-li zájem o naši nabídku v tomto ohledu, kontaktujte nás na +420 725 985 267
info@b2brecyklace.cz

Kontaktujte nás

DORUČENÍ ODPADU KURÝREM NA DODACÍ ADRESU:

Kdykoliv 24h

CENTRUM LOGISTIKY

Kontakty, dotazy, objednávky:

Jungerona s.r.o.

+420 602 103 985 
+420 725 985 267

info@b2brecyklace.cz

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI

Adresu

Staroměstská 534, 
Staré Město, 
739 61 Třinec

Vedoucí projektu

+420 724 190 744
kontakt@b2brecyklace.cz

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Pohár.